5591620831543296 NFL Beauty Company Limited 韓國救命水2.0丨訂貨2-3天 #第二代 熱爆~韓國救命水2.0👍🏻2.0💧2.0💧個個都瘋狂補倉😍 幾乾都即時水潤光澤返❤️皮膚瘋狂急救‼️ 已經用到第五支,這支救命水,真係好用到不得了,是真係改善到皮膚 ✅入面全部23種成份針對高效性,而且是EWG國際安全成份認可Grade 1-2成份,針對敏感同濕疹皮膚更加一流 全面泵滿水,一放上去就吸, Product #: iloveshop-韓國救命水2.0丨訂貨2-3天 2022-08-01 Regular price: $HKD$298.0 Available from: NFL Beauty Company LimitedIn stock