6228724817199104 NFL Beauty Company Limited 雙層星願聖誕杯 🎉🎄雙層星願聖誕杯🍹 Merry~Merry~🎄Christmas~~ 今年聖誕🎅🏻諗好送咩禮物🎁比人未❓ 一於就送🎄雙層星願聖誕杯🍹啦 勁靚🥰用黎裝飾又得❤️ 雙層設計令到杯唔會燙手 放100☕度熱水都唔會點感覺到燙感架😍 你冇睇錯呀‼️可以放度1️⃣0️⃣0️⃣度飲料🥤質量超好呀💯 杯嘅造型超靚🤩入面層的立體聖 Product #: iloveshop-雙層星願聖誕杯 2022-06-24 Regular price: $HKD$148.0 Available from: NFL Beauty Company LimitedIn stock