4545685252866048 I LoveShop 脫水大金羅漢果 10個裝 脫水大金羅漢果 💥💥💥大隻裝💥💥💥 💥💥💥金黃色💥💥💥 💥💥💥果肉靚💥💥💥 💥💥💥獨立包裝💥💥💥 健康飲品首選👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦 自家製金羅漢果水 ✌清熱潤肺 ✌消暑解渴 羅漢果大家平時都見得多食得多🤔點解仲要介紹🤷‍♀ 隨著時代變、人對食嘅要求都比以前高😊所以今次介紹比你 Product #: iloveshop-脫水大金羅漢果 10個裝 2021-10-29 Regular price: $HKD$65.0 Available from: I LoveShopIn stock
iloveshopI LoveShop